Thiết bị y tế là gì? Phân loại các trang thiết bị y tế

Thiết bị y tế đã được định nghĩa tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế chi tiết.

2. Phân loại trang thiết bị y tế

2.1 Phân theo danh mục y tế

Trang thiết bị y tế sẽ được phân theo từng loại và theo các nhóm theo như điều 4 NĐ 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016.

2.1.1 Trang thiết bị y tế nhóm 1

 • Nhóm 1 bao gồm trang thiết bị y tế thuộc loại A là các trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro thấp.

2.1.2 Trang thiết bị y tế nhóm 2

Nhóm 2 gồm các trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D, và trong đó:

 • Trang thiết bị y tế thuộc loại B chính là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro trung bình thấp;
 • Trang thiết bị y tế thuộc loại C chính là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro trung bình cao;
 • Trang thiết bị y tế thuộc loại D chính là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro cao.

2.2 Phân theo mục đích sử dụng

 • Thiết bị y tế dùng tại nhà
 • Dụng cụ y tế dùng sơ cứu vết thương
 • Thiết bị y tế dùng ở spa
 • Thiết bị y tế dùng cho thẩm mỹ
 • Thiết bị y tế dùng để phục hồi chức năng
 • Thiết bị y tế dùng cho răng hàm mặt
 • Thiết bị y tế dùng để  sơ cứu
 • Thiết bị y tế thu nhỏ
 • Thiết bị y tế dùng cho sản khoa
 • Dụng cụ y tế dùng cho nhãn khoa
 • Bộ dụng cụ y tế du lịch
 • Dụng cụ y tế khi đi phượt

2.3 Nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế

Theo nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế đã được quy định rỗ ràng tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi trong Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế.

3. Mục đích phân loại trang thiết bị y tế

Trang thiết bị y tế cũng sẽ được phân loại vào nhiều nhóm khác nhau. Tuy trang thiết bị y tế thường chỉ có một mục đích sử dụng nhưng mục đích sử dụng của chúng có thể được phân loại vào hai hoặc nhiều mức độ rủi ro khác nhau thì sẽ được áp dụng việc phân loại theo mức độ rủi ro cao nhất.

 

4. Thiết bị y tế chịu thuế suất bao nhiêu?

4.1 Thiết bị y tế chịu thuế 5%

Theo Bộ Tài chính, ngay tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành vào ngày 1-1-2015 thì các thiết bị y tế nhập khẩu sẽ nằm trong danh mục trang thiết bị y tế sẽ chịu thuế 5%.

4.1.1 Danh mục trang thiết bị y tế mà không phải có xác nhận của Bộ y tế

Danh mục các trang thiết bị y tế mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC.

 

4.1.2 Danh mục trang thiết bị y tế cần phải kiểm định

Xem trong danh mục các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn xếp thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ y tế theo trong thông tư số: 31/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

4.2 Thiết bị y tế chịu thuế 10%

Trường hợp các thiết bị y tế nằm ở ngoài danh mục trang thiết bị y tế trên sẽ chịu thuế 5%

Leave a Reply